01517nam a2200325 a 4500000000398308CaOOAMICUS20120105104147.0120105s2006 ci 001 u scr d953-6621-20-7PUGitaip15 NTokić, Dario.(OLS)http://pug/name/227442Govor o opraštanju u Evanđelju po Luki /Dario Tokić.Zagreb :Karmeleski studiji duhovnosti :Karmelska izdanja,2006.211 p. ;23 cmTeološka istraživanja ;001Dissertazione: Sveučilište u Zagrebu. Katolički Bogoslovni Fakultet Bibliografia (p. 13-21) e indiciBiblia.N.T.Evang. sec. LucamCritica e interpretazione croato.(OLS)http://pug/subject/39990Sacra Scrittura. Studi sul Nuovo TestamentoLuca: Vangelo - Atti degli Apostoli.(OLS)http://pug/subject/27486Sveučilište u Zagrebu.Katolički bogoslovni Fakultet.(OLS)http://pug/name/227443Teološka istraživanja ;001.(OLS)http://pug/title/458720PUGPUG1Magazzino4Mag. 15 N 486478445473362PUGBibl2473362 12-1744 2SACR020953-6621-20-7(OLS)http://pug/number/9039508415 N(OLS)http://pug/classification/415245Govor o opraštanju u Evanđelju po Luki(OLS)http://pug/title/458719